Artists
ShizoLizer Gin Small Thumbnail ShizoLizer Gin

Style: Psychill, Chillgressive, Psytrance

ShizoLizer Gin

Name: Dmitriy Veremeiev & Ivan Kabanenko

Location: Vyshhorod, Ukraine

Artist Links:

SoundCloud Icon SoundCloud Bandcamp Icon Bandcamp Facebook Icon Facebook Discogs Icon Discogs

Releases:

VA «Gatekey Vol. 1» | VA «Gatekey Vol. 1» | 2019 | Reed More

VA «Gamayun Tale» | VA «Gamayun Tale» | 2014 | Reed More

VA «Dancing Mavka» | VA «Dancing Mavka» | 2011 | Reed More

VA «Tempo Syndicate» | VA «Tempo Syndicate» | 2011 | Reed More

VA «Grower» | VA «Grower» | 2010 | Reed More


Links:

Discogs